اعضای هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

no image

دکتر محمّدجعفر یاحقی

مرتبه علمی: استاد

سمت: مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیّات خراسان

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: ادبیات حماسی، متن‌شناسی، تصحیح متون

شماره تماس: 0511-8796837

پست الکترونیک: mgyahaghi@yahoo.com.uk

صفحه خانگي

وبلاگ

دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

مرتبه علمی: استاد

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: سبک‌شناسی و بلاغت

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 273

پست الکترونیک: fotoohirud@yahoo.com

صفحه خانگی

وبلاگ

no image

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

مرتبه علمی: استاد

سمت: سردبیر مجلّه جستارهای ادبی

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: شاهنامه و متون حماسي، عروض و قافیه، دستور

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 369

پست الکترونیک: dandritic2001@yahoo.com

صفحه خانگی

no image

دکتر سیدمهدی زرقانی

مرتبه علمی: استاد

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: نظریة شعر، مطالعات تاریخ ادبی، سنایی پژوهی

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 276

پست الکترونیک: irzarghani@yahoo.com

صفحه خانگی

وبلاگ

دکتر محمّد تقوی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: معاون گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: ادبیّات داستانی کلاسیک و جدید، متون عرفانی (مثنوی و عطار)

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 332

پست الکترونیک: motaghavi@yahoo.com

صفحه خانگی

دکتر زهرا اختیاری

مرتبه علمی: دانشیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: ادبیّات عرفانی، تحقیق در ادب غنایی، نقد و تصحیح متون

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 269

پست الکترونیک: ekhtiari@ferdowsi.um.ac.ir

صفحه خانگی

دکتر سیدجواد مرتضائی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: حافظ‌ پژوهی، بلاغت، نظم و نثر فارسی

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 330

پست الکترونیک: gmortezaei1@yahoo.com

صفحه خانگی

no image

دکتر عبدالله رادمرد

مرتبه علمی: دانشيار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: متون نثر ساده و فنی و عرفانی، بلاغت، تصحیح متون

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 331

پست الکترونیک: abdradmard@yahoo.com

صفحه خانگی

دکتر ابوالقاسم قوام

مرتبه علمی: دانشيار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: نقد ادبی و نقد متون فارسی، سبک‌شناسی، نقد متون شعر فارسی

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 261

پست الکترونیک: ghavam@ferdowsi.um.ac.ir

صفحه خانگی

no image

دکتر سیدعبّاس محمّدزاده رضائی

مرتبه علمی: استادیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: متون کهن، تعلیمی، عرفانی، نسخه‌شناسی، نقد و تصحیح متون

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 262

پست الکترونیک: samrezaee@ferdowsi.um.ac.ir

صفحه خانگی

no image

دکتر محمّدجواد مهدوی

مرتبه علمی: استادیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: دستور، ادبیّات داستانی، ادبیّات دورة صفوی

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 333

پست الکترونیک: mahdavijavad@yahoo.com

صفحه خانگی


http://farsidept2.um.ac.ir/parameters/farsidept2/filemanager/aks%20asatid/hamedani.jpg

دکتر امید همدانی

مرتبه علمی: استادیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: نظریة ادبی، هرمنوتیک و پدیدارشناسی، خوانش انتقادی متون صوفیه، ادبیات تطبیقی

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 260

پست الکترونیک: hamedani@ferdowsi.um.ac.ir

صفحه خانگی

http://farsidept2.um.ac.ir/parameters/farsidept2/filemanager/aks%20asatid/salehinya.jpg

دکتر مریم صالحی‌نیا

مرتبه علمی: استادیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: روایت‌شناسی، ادبیّات دورة صفوی

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 334

پست الکترونیک: m.salehinia@ferdowsi.um.ac.ir

صفحه خانگی

http://farsidept2.um.ac.ir/parameters/farsidept2/filemanager/aks%20asatid/ghaaemi.jpg

دکتر فرزاد قائمی

مرتبه علمی: استادیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: شاهنامه و ادبیّات حماسی، اسطوره‌شناسی و نقد ادبی

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 265

پست الکترونیک: ghaemi-f@ferdowsi.um.ac.ir

صفحه خانگی

دکتر سمیرا بامشکی

مرتبه علمی: استادیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: نقد ادبی (به‌خصوص حوزة روایت‌شناسی)، عرفان

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 278 

پست الکترونیک: samira_bameshki@yahoo.com

صفحه خانگی

دکتر احسان قبول

مرتبه علمی: استادیار

سمت: سردبير مجله ي الدراسات الأدبية دانشگاه لبنان

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: ادبيات تطبيقي و پژوهش‌هاي ميان‌رشته‌اي، عرفان‌پژوهي، روش‌شناسي پژوهش‌هاي ادبي، روش‌شناسي آموزش زبان و ادبيات فارسي

شماره تماس:   8796829-0511 داخلی: 349

صفحۀ خانگی

پست الکترونیک: ehsan.ghabool@gmail.com

https://farsidept2.um.ac.ir/parameters/farsidept2/filemanager/aks%20asatid/saket.jpg

دکتر سلمان ساکت

مرتبه علمی: استادیار

حوزه فعاليتهاي پژوهشي: نسخه شناسی، نقد و تصحیح متون، نظم و نثر کلاسیک (به ویژه متون نثر اوّلیه) 

شماره تماس: 8796829-0511 داخلی: 330

صفحه خانگی

پست الکترونیک: saket@ferdowsi.um.ac.ir

8589 :تعداد دفعات بازیدبخش‌ها


خبرنامه
عضويت در خبرنامه


ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟
آمار سایت

تعداد کل بازدید: 291318
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید این ماه: 277
تعداد بازدید امروز: 3


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.