قطب علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي
گرايش: فردوسي شناسي و ادبيات خراسان

قطب علمي گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه فردوسي به دلايلي آشكار گرايش «فردوسي شناسي و ادبيات خراسان» را براي زمينة پژوهشي خود انتخاب كرده و به موازات اجراي پژوهش‌هاي عام در پهنة ادبيات خراسان، در مرحلة نخست تأكيد ويژة خود را بر فردوسي و شاهنامه گذاشته، زيرا براين باور است كه فردوسي نه تنها ستون اصلي زبان فارسي كه محور تماميت فرهنگي ايران نيز هست. بر گرد نام اوست كه مي‌توان در لحظه‌هاي بحراني و حساس تاريخي هويت فرهنگ و تمدن ايران را، كه در گذشته‌ها در عرصة دانش و فرهنگ منطقه به مثابة ابرقدرتي صاحب نام عمل مي‌كرده، استوار نگه داشت و راه را بر تجاوزگران به حيثيت تاريخي و فرهنگي اقوام آريايي بست. چتري كه فردوسي با كار و انديشة خود گسترده فراگيرتر از آن است كه بتوان پهناي آن را ناديده گرفت و يا فكر تجاوز و خُرد انگاري آن را به مخيله راه داد. بنا براين پرداحتن جدي به كار و انديشه و توانايي‌هاي ادبي و فرهنگي او و تحليل و بررسي كار سترگش شاهنامة بزرگ، بر همة اديبان و ادب دوستان اگر لازم باشد، براي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد واجب است.

برنامه‌ها و فعاليت‌ها:

پيش‌بيني، سفارش و اجراي طرح‌هاي پژوهشي ساماندار و متناسب با نيازهاي علمي و ادبي كشور در قالب طرح‌هاي آزاد، طرح‌هاي مشترك با همكاران ساير دانشگاه‌هاي يا پژوهشگران آزاد، و يا در قالب پايان‌نامه‌هاي تحصيلي دوره‌هاي تخصصي.

- گردآوري چاپ‌ها، نسخه‌هاي عكسي، گزيده‌ها، ترجمه‌ها و تحريرهاي شاهنامه و كلية پژوهش‌ها و نوشته‌ها در مورد فردوسي، شاهنامه و ادبيات حماسي، براي تشكيل يك كتابخانة تخصصي فردوسي‌شناسي و ادبيات حماسي، كه هركس در هر جاي عالم بخواهد راجع به فردوسي و ادبيات حماسي ايران مطالعه كند، ابزار لازم براي كار خو د را در اين مجموعه بتواند پيدا كند.

- مطالعة تأثير شاهنامه بر آثار ادبي و فرهنگي پس از خود، يعني به عبارتي بر كل فرهنگ و هنر ايران و جهان از زمان خلق شاهنامه تا امروز، و بر نامه ريزي براي بردن شاهنامه به ميان جوانان از طريق فراهم كردن زمينه براي بازنويسي بخش‌هاي مناسب، باز آفريني آن در قالب‌هاي دلپذير براي جوانان، از آن جمله: داستان، نمايشنامه، فيلم نامه، كارهاي عروسكي و ايجاد زمينة استفاده از آن براي برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي به معناي نوين كلمه.

- گرامي‌داشت علمي يادروز فردوسي(25 ارديبهشت هر سال) و ساير بزرگان ادب خراسان و برگزاري مراسم و همايش‌هاي علمي- هنري و تجزيه و تحليل آثار و انديشه آن‌ها.

- مشاور علمي ميراث فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي استان

- برگزاري كلاس‌هاي آزاد شاهنامه‌خواني و شاهنامه‌شناسي براي علاقه‌مندان در مشهد و شهرستان‌هاي استان، براي بالا بردن آگاهي عموم و اعتماد آنان به تكيه بر فرهنگ ملي به جاي  فرهنگ وارداتي.   

- سر و سامان دادن و تدوين و تنظيم و نشر يادداشت‌هاي علمي شادروانان دكتر غلامحسين يوسفي، استاد مدرس رضوي و محمود فرخ، كه توسط خانواده‌هاي محترم آنان به كتابخانة قطب علمي اهدا شده است، از كارهاي پژوهشي ديگري است كه هم اكنون در جريان است.

- ارتباطات بين‌المللي به ويژه با حوزه‌هاي گسترش زبان فارسي و به طور اختصاصي با آسياي مركزي

-آموزش زبان فارسي به خارجيان

 

امكانات موجود براي تحقق اين برنامه‌ها:

هم اكنون 7 تن استاد، 3 تن دانشيار و 8 تن استاديار با اين گروه و در نتيجه با اين قطب علمي همكاري رسمي دارند. از چند سال گذشته چهار تن از استادان ساير دانشگاه‌ها: آقايان دكتر محمدرضا شفيعي كدكني (استاد دانشگاه تهران)، دكتر تقي پورنامداريان(استاد پژوهشگاه علوم انساني‌تهران) دكتر منصور رستگار فسايي (استاد دانشگاه شيراز) و دكتر احمد كريمي حكاك (استاد دانشگاه‌هاي آمريكا) نيز به عنوان استادان وابستة اين گروه آموزشي معين شده‌اند كه در موارد گوناگون، از جمله راهنمايي پايان‌نامه‌ها، برگزاري آزمون‌ها، تشكيل جلسات سخنراني و ميزگردها، انتخاب همكار جديد، تأسيس گرايش‌ها و رشته‌هاي جديد و آموزش زبان فارسي به خارجيان با آنان رايزني و تبادل نظر مي‌شود. گذشته از اين، گروه در اين ارتباط با شاهنامه‌پژوهان بنام در سراسر جهان، از آن جمله: دكتر جلال خالقي مطلق (هامبورگ)، دكتر محمد علي اسلامي ندوشن(دانشگاه تهران)، دكتر منصور رستگار فسايي(دانشگاه شيراز)، دكتر محمود اميد سالار (آمريكا) و نيز دانشمندان و شاهنامه‌پژوهان كشور تاجيكستان از جمله: پروفسور رسول هادي‌زاده، دكتر فريدون هادي‌زاده، پروفسور ميرزا ملااحمداف، پروفسور خدايي شربف‌اف، پروفسور محمد جان شكوراف و ده‌ها تن ديگر ارتباط و همكاري دارد.

گروه با داشتن سابقة طولاني در تأسيس دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي، همه ساله تعداد قابل توجهي فارغ التحصيل داردكه همة آن‌ها بالقوه و بالفعل همكاران اين قطب محسوب مي شوند.

اين قطب علمي براي انعكاس فعاليت‌هاي همكاران و برنامه‌هاي علمي و اجرايي خود، سالي دو شماره خبرنامه منتشر مي‌كند كه تاكنون چندین شماره از اين خبرنامه علمي انتشار يافته است.

2939 :تعداد دفعات بازیدبخش‌ها


خبرنامه
عضويت در خبرنامه


ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟
آمار سایت

تعداد کل بازدید: 286220
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید این ماه: 680
تعداد بازدید امروز: 85


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.